INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Art. 13 Reg. UE 2016/679
(GDPR)

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este o problemă importantă pentru Compania noastră, Expert Planner care a adoptat soluții importante în acest sens pentru a le proteja. În acest document, vă pune la dispoziție informații detaliate în acest sens.
Aceste informații sunt furnizate în temeiul art. 13 din Reg. UE 2016/679 (Regulamentul european pentru protecția datelor cu caracter personal).

Date personale: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiectul datelor”); o persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire în special la un identificator precum un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente caracteristice ale identităţii sale fizice, fiziologice, genetice. , psihic, economic, cultural sau social (ex art. 4, n. 1 din Reg. UE 2016/679).

DATE ÎNMAGAZINATE:

- Informații de navigație(colectate automat): Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea acestui site dobândesc, în timpul funcționării normale, unele date personale a căror transmitere este implicită în utilizarea conceptului de comunicare protocoale. Această categorie include: adresele IP sau numele de domenii ale calculatoarelor sau terminalelor utilizate de utilizatori și alți parametri referitori la sistemul de operare și mediul IT al utilizatorului.
- Informații comunicate de către persoana interesată: date cu caracter personal, furnizate spontan, prin introducerea acestora în formularul online de pe site (web-chat; formular web „Lucrează cu noi”; formular web „Scrie-ne” ), sau comunicate de dvs. prin e-mail trimis la adresele noastre de contact sau prin fax.

COOKIES

Pentru mai multe informații despre cookie-urile utilizate de acest site web, consultați politica de cookie-uri de mai jos link.

Pachete